Forum obronności i bezpieczeństwa

Forum Obronności i Bezpieczeństwa ma być cyklem prezentacji i wymiany opinii na temat prac badawczych i rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa prowadzonych w Politechnice Warszawskiej i innych ośrodkach badawczych w naszym kraju.

Organizatorem Forum jest Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej.

Dnia 27.01.2016 roku, o godzinie 14.00 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium. W trakcie seminarium zaprezentowano dwa referaty:

 1. Dr inż. Witold Skomra - Doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - "Zdolność zarządzania ryzykiem w ramach zarządzania kryzysowego".
 2. Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki - prof. nzw. Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska - "Potencjał wyzwań Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności".

Dnia 04.11. 2015 roku, o godzinie 14.00 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium. W trakcie seminarium zaprezentowano dwa referaty:

 1. Ppłk dr Jarosław Cymerski -  Zarząd Planowania i Koordynacji i Logistyki Biura Ochrony Rządu - "Współczesne technologie w działaniach ochronnych realizowanych przez Biuro Ochrony Rządu".
 2. Prof. nzw. Robert Głębocki - Politechnika Warszawska -  "Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony  systemów bezzałogowych".

Dnia 13.05. 2014 roku, o godzinie 14.00 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium. W trakcie seminarium zaprezentowano trzy referaty:

 1. Płk Ryszard Lewiński Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego  w Ministerstwie Obrony Narodowej  ,,Stan realizacji przygotowań do uruchomienia programu strategicznego Satelitarny System Optoelektronicznej Obserwacji Ziemi”.
 2. Ppłk Bartłomiej Lewandowski Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 SG WP ,,Wymagania SZ RP w zakresie wykorzystania systemów łączności przy realizacji programu strategicznego ,,Satelitarny System Optoelektronicznej Obserwacji Ziemi”.
 3. Prof. dr  hab. inż. Krzysztof Kulpa Dyrektor ds. Naukowych UCBOiB w Politechnice Warszawskiej  „Propozycja realizacji polskiego wkładu w program Satelitarny System Optoelektronicznej Obserwacji Ziemi” .

Dnia 4 lutego 2014 roku, o godzinie 14.00 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium. W trakcie seminarium zaprezentowano dwa referaty:

 1. płk Robert Łukawski (Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych), "Wdrożenie bezzałogowych statków powietrznych do Sił Zbrojnych RP"
 2. prof. Janusz Narkiewicz (Politechnika Warszawska), "Wybrane technologie dla systemów mobilnych"

Dnia 4 grudnia 2013 roku, o godzinie 14.00 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium. W trakcie seminarium zaprezentowano dwa referaty:

 1. gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński (Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych), "Misja cele i zadania Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych"
 2. dr inż. Robert Głębocki (Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej), "Modułowy system rakietowy obrony powietrznej"

Dnia 18 czerwca 2012 roku, o godzinie 14.00 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium. W trakcie seminarium zaprezentowano dwa referaty:

 1. dr Tomasz Mirosław, Bumar Żołnierz, "Program TYTAN polski żołnierz przyszłości"
 2. Prof. Andrzej Książczak, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, "Materiały miotające na bazie nitrocelulozy

Dnia 28 maja 2012 roku, o godzinie 14.00 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium. W trakcie seminarium zaprezentowano dwa referaty:

 1. Prof. Andrzej Janicki (Wojskowy Instytut Medycyny Wojskowej), "System modelowania i symulacji na bieżąco procesów dowodzenia o zarządzania złożonymi operacjami w warunkach rzeczywistych"
 2. Prof. Tomasz Ciach (Politechnika Warszawska), "Inżynieria Biomedyczna na polu walki - Monitorowanie i przywracanie sprawności bojowej żołnierza"

Dnia 2 kwietnia 2012 roku, o godzinie 14.00 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium. W trakcie seminarium zaprezentowano dwa referaty:

 1. Płk Marek Kalbarczyk (Ministerstwo Obrony Narodowej), "Udział Polski w pracach badawczych NATO - RTO"
 2. Bumar Elektronika, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, "Prace badawcze z dziedziny techniki radarowej prowadzone w ramach Europejskiej Agencji Obrony"

Dnia 12 marca 2012 roku, o godzinie 14.00 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium. W trakcie seminarium zaprezentowano dwa referaty:

 1. Krzysztof Łaba (Sekretarz Komitetu Sterującego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), "Metody finansowania projektów badawczych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa"
 2. Dr inż. Robert Głębocki (Politechnika Warszawska, CBOiB), "Laboratoria uczelniano -  przemysłowe"

Dnia 30 stycznia 2012 roku, o godzinie 14.00 w sali 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium. W trakcie seminarium zaprezentowano dwa referaty:

 1. Dr inż. Jan Jabłkowski (dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów), "Niektóre przyczyny niskiej efektywności wydatkowania środków budżetowych na innowacje w świetle doświadczeń PIAP"
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa (Politechnika Warszawska, CBOiB), "Radiolokacja pasywna"

Seminarium inauguracyjne odbyło się 7 listopada 2011 roku w sali Senatu Politechniki Warszawskiej. W jego trakcie zaprezentowano dwa referaty:

 1. Płk. dr inż. Józef  Wrona (zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Ministerstwo Obrony Narodowej), "Misja, cele i zadania Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju"
 2. Dr inż. Robert Głębocki (dyrektor Uczelnianego Centrum Obronności i Bezpieczeństwa), "Prace badawcze i rozwojowe Politechniki Warszawskiej na rzecz obronności i bezpieczeństwa narodowego"
(C) CBOiB 2011. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons