Strona główna

Zadaniami powołanego Centrum jest przede wszystkim integracja zespołów badawczych pracujących wewnątrz Uczelni nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą obronnością i bezpieczeństwem. Kolejne cele to popularyzacja tej tematyki badań wśród naukowców Politechniki oraz usprawnienie współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa i Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia oraz firmami z branży obronnej, Europejską Agencją Obrony jak również innymi ośrodkami badawczymi w kraju.

W skład Centrum wchodzą zespoły badawcze z piętnastu wydziałów Politechniki Warszawskiej:

 1. Chemiczny
 2. Elektroniki i Technik Informacyjnych
 3. Elektryczny
 4. Fizyki
 5. Geodezji i Kartografii
 6. Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 7. Inżynierii Materiałowej
 8. Inżynierii Produkcji
 9. Inżynierii Środowiska
 10. Matematyki i Nauk Informacyjnych
 11. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 12. Mechatroniki
 13. Samochodów i Maszyn Roboczych
 14. Transportu
 15. Zarządzania