Kontakt

Dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa

Prof. nzw. dr hab. inż. Robert Głębocki

Vice - Dyrektor ds. Naukowych

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Adres:

Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. +48 22 234 71 66

Fax +48 22 622 38 77

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(C) CBOiB 2011. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons