Kontakt

Kontakt

Dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa
Prof. nzw. dr hab. inż. Robert Głębocki

Vice – Dyrektor ds. Naukowych
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Adres:
Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel.: +48 22 234 71 66
E-mail: cboib@cboib.pw.edu.pl