Program IKD-TOB

Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Obronności i Bezpieczeństwa

Program kształci specjalistów w szeroko rozumianych technologiach obronności i bezpieczeństwa. Jest on przeznaczony dla absolwentów studiów II stopnia bez wskazania jednoznacznych kierunków studiów, przy czym warunkiem rekrutacji do programu jest zakwalifikowanie się do Szkoły Doktorskiej nr 4 (o przyjęciu kandydata do Programu IKD-TOB decyduje Rada Programu IKD-TOB w postępowaniu kwalifikacyjnym).

email: cboib@cboib.pw.edu.pl
tel. 22 234 71 66
budynek CZZIIT ul. Rektorska 4, p. 4.15.